Wat is Luminantie ?

Luminantie is de hoeveelheid licht, die door een oppervlak wordt uitgestraald of weerkaatst, de maateenheid van luminantie is candela per m2. Dichtbij lijkt een lamp feller dan op grotere afstand. Door de hoeveelheid licht te delen door de oppervlakte van de stralingsbron, maakt luminantie de lichtsterkte onafhankelijk van de afstand. Het gaat hierbij om de oppervlakte loodrecht op de meetrichting.

< Terug naar kennisbank