Wat is kleurtempratuur? (Kelvin)

Kleurtemperatuur en lichtkleur zijn twee verschillende termen die veel met elkaar te maken hebben. Dit kan verwarrend zijn, aangezien deze twee termen vaak door elkaar heen gebruikt worden. Let daarom goed op deze twee termen als u ledverlichting aanschaft.

Natuurkundigen gebruiken de Kelvin (K) als eenheid van temperatuur. De Kelvin heeft dezelfde maat als de bekende schaal van Celsius – 1 graad Celsius is gelijk aan 1 Kelvin. De schaal van Kelvin begint echter op een ander punt, het zogenaamde absolute nulpunt, 0 Kelvin, en dat is gelijk aan -273,15 °C. De Kelvin wordt ook gebruikt om de kleurtemperatuur van een lichtbron aan te geven. Wij ervaren licht met een lage kleurtemperatuur als warm licht. Licht met een hoge kleurtemperatuur ervaren wij als koud licht. De onderstaande afbeelding laat verschillende lichttemperaturen zien, uitgedrukt in Kelvin.

< Terug naar kennisbank